Protokoll och verksamhetsberättelser

 

På den här sidan kommer du att hitta protokoll och verksamhetsberättelser från samfällighetens årsmöten.

Årsmöte 2022
Kallelse och verksamhetsberättelse 2021-2022
Protokoll stämma 2022

Extrastämma 2021
Protokoll sid 1
Protokoll sid 2

Årsmöte 2021
Kallelse och verksamhetsberättelse 2020-2021
Protokoll stämma 2021

Årsmöte 2020
Kallelse och verksamhetsberättelse 2019-2020
Protokoll stämma 2020
Motion Sigfast 2020

Årsmöte 2019
Kallelse och verksamhetsberättelse 2018-2019
Protokoll 2019_1
Protokoll 2019_2
Protokoll 2019_3
Protokoll 2019_4

Årsmöte 2018
Kallelse och verksamhetsberättelse
Protokoll stämma 2018

Årsmöte 2017
Kallelse och verksamhetsberättelse 2016-2017
Protokoll stämma 2017

Årsmöte 2016
Kallelse och verksamhetsberättelse 2015-2016
Protokoll stämma 2016

Årsmöte 2015
Kallelse och verksamhetsberättelse 2014-2015
Protokoll stämma 2015

Årsmöte 2014
Kallelse och verksamhetsberättelse 2013-2014
Protokoll stämma 2014

Årsmöte 2013
Kallelse och verksamhetsberättelse 2012-2013
Protokoll stämma 2013

Årsmöte 2012
Kallelse och verksamhetsberättelse 2011-2012
Protokoll stämma 2012

Årsmöte 2011
Kallelse och verksamhetsberättelse 2010-2011
Protokoll stämma 2011

Årsmöte 2010
Kallelse och verksamhetsberättelse 2009-2010
Protokoll stämma 2010

Årsmöte 2009
Kallelse och verksamhetsberättelse 2008-2009
Protokoll stämma 2009

Årsmöte 2008
Kallelse och verksamhetsberättelse 2007-2008
Protokoll stämma 2008
Kallelse extrastämma 2008
Protokoll extrastämma 2008

Årsmöte 2007
Kallelse och verksamhetsberättelse 2006-2007
Protokoll stämma 2007
Kallelse extrastämma 2007
Protokoll extrastämma 2007

Årsmöte 2006
Kallelse och verksamhetsberättelse 2005-2006
Protokoll stämma 2006

Årsmöte 2005
Kallelse och verksamhetsberättelse 2004-2005
Protokoll stämma 2005

Årsmöte 2004
Protokoll 2004