Styrelse 2020–2021

Namn                               Adress       Telefon                    e-post
Ordförande
Lisbeth Gunnarsson      294            076-942 59 14         lisbeth.g@sigfast.se

Kassör
Stina Grahn                     382            0707-49 09 36         stina.grahn@mail.com

Sekreterare
Susanne Larsson            280             070-317 32 32         susslars@live.se

Ledamöter
Mats Lannvik                   284              070-580 75 70        mats.lannvik@sigfast.se
Artur Melander               384              073-986 18 46        arturmelander@hotmail.se

Suppleanter
Robert Thörnqvist          332                070-456 347          robert.thornqvist@hotmail.se                  
Ömür Öztürk                   348                073-554 15 15       ultrakeci@gmail.com               

Valberedning:
Andreas Nordlund        308
Hans-Olov Blom            294