Styrelse 2021–2022

Namn                               Adress       Telefon                    e-post
Ordförande
Lisbeth Gunnarsson      294            076-942 59 14         lisbeth.g@sigfast.se

Kassör
Stina Grahn                     382            0707-49 09 36         stina.grahn@mail.com

Sekreterare
Susanne Larsson            280             070-317 32 32         susslars@live.se

Ledamöter
Artur Melander               384              073-986 18 46        arturmelander@hotmail.se
Ali Aslan                            276                                               ali_aslan_81@hotmail.com

Suppleanter
Lena Wennerström        370                                                 lena@sigfast.se                  
Ömür Öztürk                   348                073-554 15 15       ultrakeci@gmail.com               

Valberedning:
Andreas Nordlund        308                                                  andreasnordlund@yahoo.se
Hans-Olov Blom            294                                                  hans-olov.blom@stockholm.se