Välkommen till Sigfast samfällighetsförening

På denna sida kommer vi löpande att lägga ut aktuell information. På övriga sidor hittar du information om samfälligheten, kontaktuppgifter till styrelsen, protokoll från årsmöten, en del tips m.m.

Kontakta gärna någon i styrelsen om det är något du tycker att vi ska informera om.