Grannsamverkan

Inom Sigfast’ s samfällighetsförening finns en grannsamverkansgrupp. Tillsammans med polisen kan vi tillsammans minska brott och störningar i bostadsområdet och därmed få ökad trivsel och säkerhet.

Kontakta ultrakeci@gmail.com för mer information.

Månadsbrev från polisen

2016
Månadsbrev september 2016
Månadsbrev mars 2016
Månadsbrev januari 2016

2015
månadsbrev oktober 2015
månadsbrev augusti 2015
månadsbrev juni 2015
månadsbrev maj 2015
månadsbrev mars 2015

2014
månadsbrev december 2014
månadsbrev oktober 2014