månadsarkiv: december 2016

Reparation och ommålning av garage/carportar

Garage och carportar inom området är i stort behov av reparation/ommålning. Styrelsen har bedömt att arbetet är så omfattande att det inte kan göras av oss själva.

Andrés Måleri AB har påbörjat arbetet. De börjar med att inventera behovet av hur mycket trävirke som behöver bytas ut. De förbereder och grundmålar detta i sin lokal under vintern. Tvättning och målning börjar till våren när vädret tillåter. Det har upptäckts att några av taken är felspikade och läcker in vatten. Dessa kommer att tätas.

Carportarna ska även målas invändigt och behöver då vara tomma på bilar. Det gäller också om man behöver komma åt taken i garagen inifrån. Berörda kommer att informeras om detta i tid.