månadsarkiv: juni 2023

Information om ändring av anläggningsbeslutet

Den 29 maj hade de två i föreningen som fått fullmakt att företräda medlemmarna i samfälligheten, ett första möte med Lantmäteriet gällande ändring av anläggningsbeslutet att innefatta laddpunkter för elfordon.

Mötet var mer informativt och det blir ytterligare ett möte gällande laddpunkterna.
Vi hoppas att processen inte tar alltför lång tid.

Fråga ställdes om vad en ungefärlig kostnad skulle vara för att ändra anläggningsbeslut och vi fick som svar att den kostnaden kan vara någonstans mellan 70–250 000 kr.
Ju mer tid Lantmäteriet lägger på ärendet så kommer det att kosta mer. Just nu är det enbart en fastighet som inte lämnat fullmakt och även den fastighetsägaren var delaktig under mötet med Lantmäteriet.

Mer information kommer efter nästa möte med Lantmäteriet som kommer att vara den 7 juni.