Spolning av samfällighetens gemensamma avloppsrör

Enligt föreningens underhållsplan påbörjades spolning av avloppsrören den 29 maj. Efter utfört arbete av Avloppsservice AB kommer vi att få en rapport i form av en film. Den kommer att läggas ut på hemsidan.

De hushåll som anmält spolning i den egna fastigheten kommer att meddelas tid för detta.

Lämna ett svar