månadsarkiv: september 2023

Spolning av samfällighetens gemensamma avloppsrör

Spolningen av de gemensamma avloppsrören är nu genomförd samt även för de enskilda fastigheterna som valt spolning.

Här kommer länkar till filmningen av rören. Navigera i Viewer genom att klicka på olika flikar för att granska projektets innehåll.

Sigfast – Norra området https://vw.vaonline.se/avloppsservice/dqdw

Sigfast – Södra området https://vw.vaonline.se/avloppsservice/Khm6