Spolning av samfällighetens gemensamma avloppsrör

Spolningen av de gemensamma avloppsrören är nu genomförd samt även för de enskilda fastigheterna som valt spolning.

Här kommer länkar till filmningen av rören. Navigera i Viewer genom att klicka på olika flikar för att granska projektets innehåll.

Sigfast – Norra området https://vw.vaonline.se/avloppsservice/dqdw

Sigfast – Södra området https://vw.vaonline.se/avloppsservice/Khm6

Lämna ett svar