Kategoriarkiv: Okategoriserade

Spolning av samfällighetens gemensamma avloppsrör

Spolningen av de gemensamma avloppsrören är nu genomförd samt även för de enskilda fastigheterna som valt spolning.

Här kommer länkar till filmningen av rören. Navigera i Viewer genom att klicka på olika flikar för att granska projektets innehåll.

Sigfast – Norra området https://vw.vaonline.se/avloppsservice/dqdw

Sigfast – Södra området https://vw.vaonline.se/avloppsservice/Khm6

Information om ändring av anläggningsbeslutet

Den 29 maj hade de två i föreningen som fått fullmakt att företräda medlemmarna i samfälligheten, ett första möte med Lantmäteriet gällande ändring av anläggningsbeslutet att innefatta laddpunkter för elfordon.

Mötet var mer informativt och det blir ytterligare ett möte gällande laddpunkterna.
Vi hoppas att processen inte tar alltför lång tid.

Fråga ställdes om vad en ungefärlig kostnad skulle vara för att ändra anläggningsbeslut och vi fick som svar att den kostnaden kan vara någonstans mellan 70–250 000 kr.
Ju mer tid Lantmäteriet lägger på ärendet så kommer det att kosta mer. Just nu är det enbart en fastighet som inte lämnat fullmakt och även den fastighetsägaren var delaktig under mötet med Lantmäteriet.

Mer information kommer efter nästa möte med Lantmäteriet som kommer att vara den 7 juni.

Ny avfallshantering

Som styrelsen informerade om på årsmötet i mars så får vi inte längre ha kvar soprummen med sopkaruseller. Detta på grund av arbetsmiljön för de som hämtar avfallet. De befintliga fyra soprummen kommer att stängas

Nu i veckan påbörjas arbetet med grävning för de nya stationerna för avfallshantering.
De kommer att vara placerad på tre olika ställen mot Gränsvägen. Varje station består av en behållare för restavfall samt en för matavfall.

Mer information kommer senare.

De kommer att se ut ungefär så här