Byte av energimätare i fjärrvärmecentral

Under perioden 8/2 till 14/2 kommer Stockholm Exergi att byta energimätare. Under bytet kommer det att vara avbrott i fjärrvärmeleveransen i ca 15-30 minuter. Värme och varmvatten kommer inte att vara tillgängligt under avbrottet.

Lämna ett svar