Parkeringsförbud

Enligt beslut på årsmötet i mars 2015 så införs parkeringsförbud på vägar/gångvägar m.m. inom området för Sigfast´s samfällighet. Parkering är endast tillåten i garage/carportar samt på besöksparkeringsplatserna.

Skyltar som anger P-förbudszon har satts upp vid infarterna till området.

UK Parkering AB kommer att övervaka området med start från den 1 november 2015.
Enligt Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering https://lagen.nu/1984:318

  • En kontrollavgift tas ut vid rapporterad felparkering.
  • Det är tillåtet att köra in och parkera i samband med lastning och/eller lossning. Övervakningstiden för att bevaka om det pågår någon aktivitet är på 11 minuter.
  • Kontakta UK Parkering om ni kommer att ha hantverkare hemma som behöver parkera. Telefon 08-31 80 55.
  • På besöksparkeringsplatserna blir det tillåtet att parkera upp till 24 timmar.
  • Parkeringstillstånd för rörelsehindrad gäller.
  • Det går inte att överklaga  en kontrollavgift till styrelsen. Information om hur man gör finns på anmärkningen.

Lämna ett svar