Kategoriarkiv: Okategoriserade

Parkeringsförbud

Enligt beslut på årsmötet i mars 2015 så införs parkeringsförbud på vägar/gångvägar m.m. inom området för Sigfast´s samfällighet. Parkering är endast tillåten i garage/carportar samt på besöksparkeringsplatserna.

Skyltar som anger P-förbudszon har satts upp vid infarterna till området.

UK Parkering AB kommer att övervaka området med start från den 1 november 2015.
Enligt Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering https://lagen.nu/1984:318

  • En kontrollavgift tas ut vid rapporterad felparkering.
  • Det är tillåtet att köra in och parkera i samband med lastning och/eller lossning. Övervakningstiden för att bevaka om det pågår någon aktivitet är på 11 minuter.
  • Kontakta UK Parkering om ni kommer att ha hantverkare hemma som behöver parkera. Telefon 08-31 80 55.
  • På besöksparkeringsplatserna blir det tillåtet att parkera upp till 24 timmar.
  • Parkeringstillstånd för rörelsehindrad gäller.
  • Det går inte att överklaga  en kontrollavgift till styrelsen. Information om hur man gör finns på anmärkningen.

Asfaltsarbeten

Vi har beställt en del asfaltsarbeten från Trosa Asfalt AB. De har varit och markerat på de ställen som behöver åtgärdas. Förhoppningen var att detta skulle hinnas med före vintern, men som det ser ut nu så kommer de inte att kunna göra detta. Det blir i så fall till våren.