Reparation och ommålning av garage/carportar

Garage och carportar inom området är i stort behov av reparation/ommålning. Styrelsen har bedömt att arbetet är så omfattande att det inte kan göras av oss själva.

Andrés Måleri AB har påbörjat arbetet. De börjar med att inventera behovet av hur mycket trävirke som behöver bytas ut. De förbereder och grundmålar detta i sin lokal under vintern. Tvättning och målning börjar till våren när vädret tillåter. Det har upptäckts att några av taken är felspikade och läcker in vatten. Dessa kommer att tätas.

Carportarna ska även målas invändigt och behöver då vara tomma på bilar. Det gäller också om man behöver komma åt taken i garagen inifrån. Berörda kommer att informeras om detta i tid.

Parkeringsförbud

Enligt beslut på årsmötet i mars 2015 så införs parkeringsförbud på vägar/gångvägar m.m. inom området för Sigfast´s samfällighet. Parkering är endast tillåten i garage/carportar samt på besöksparkeringsplatserna.

Skyltar som anger P-förbudszon har satts upp vid infarterna till området.

UK Parkering AB kommer att övervaka området med start från den 1 november 2015.
Enligt Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering https://lagen.nu/1984:318

  • En kontrollavgift tas ut vid rapporterad felparkering.
  • Det är tillåtet att köra in och parkera i samband med lastning och/eller lossning. Övervakningstiden för att bevaka om det pågår någon aktivitet är på 11 minuter.
  • Kontakta UK Parkering om ni kommer att ha hantverkare hemma som behöver parkera. Telefon 08-31 80 55.
  • På besöksparkeringsplatserna blir det tillåtet att parkera upp till 24 timmar.
  • Parkeringstillstånd för rörelsehindrad gäller.
  • Det går inte att överklaga  en kontrollavgift till styrelsen. Information om hur man gör finns på anmärkningen.

Asfaltsarbeten

Vi har beställt en del asfaltsarbeten från Trosa Asfalt AB. De har varit och markerat på de ställen som behöver åtgärdas. Förhoppningen var att detta skulle hinnas med före vintern, men som det ser ut nu så kommer de inte att kunna göra detta. Det blir i så fall till våren.